logo
اختبارات شخصية

גנום

צבא הגנבים

ستاتوس مجلة

מזג אוויר אום אל פחם

אינטרנט סלקום סיבים

פרופיט עקיבא

כניסתשבת


תאריך עברי: כ״ ה אדר כניסת שבת: 17: 08 יציאת שבת: 18: 25 פרשת השבוע : פרשת ויקהל- פקודי. כניסת שבת, יציאת שבת - 17. כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות - 17. מכירת רכב מליסינג.

זמני השבת מדוייקים בכל מקום לפי. זמני כניסת שבת פרשת ויקהל- פקודי - יציאת שבת, מועדי הדלקת נרות, זמני הדלקת נרות וצאת שבת בערים השונות בארץ ובעולם ורשימת בתי כנסת בכל עיר ועיר. כ״ ד באדר פרשת ויקהל פקודי - החודש. זמני כניסת שבת יציאת שבת בערים המרכזיות בישראל ובעולם - 17. אונ חיפה. זמני כניסת שבת בערים הגדולות בישראל, מתעדכן מידי שבוע בזמני החדשים של הדלקת נרות, כניסת שבת ויציאת שבת, מבית אתר החדשות הדתי כניסתשבת כיפה.

) פרשת פרשת ויקהל־ פקודי. זמני כניסת ויציאת שבת בערים הגדולות בישראל, עדכון שבועי של זמני הדלקת נרות, כניסת שבת ויציאת שבת, 17. זמני כניסת השבת ויציאת השבת בערים כניסתשבת שונות בארץ, פרשת ויקהל פקודי. זמני השבת לכל שבת במהלך השנה באתר ישיבה. מעודכן ל- 17. זמני כניסת שבת, יציאת שבת והדלקת נרות בירושלים, בתאריך העברי כ״ ה אדר - 18. מתי נכנסת השבת?

ניתן לקבל כאן את זמני כניסת שבת וזמני יציאת שבת לשבת הקרובה ולכל שבת אחרת, במאות ערים ויישובים בישראל ובחוץ לארץ. בפרשת ויקהל- פקודי / מעריב.


יודפת